Video_Weltumrundung per Motorrad_Jochen A. Hübener_Beschreibung_Tesch

Description of my VIDEO:

(page 24 of the TESCH Catalogue 2000)

"around the world by motorcycle"

mot-se-anim

Description by:

TESCH, Bernd


here you can order the VIDEO (EURO 25.90):

TESCH, Bernd - GLOBETROTT ZENTRALE E-Mail: berndtesch@gmx.de

back to WORLD main page


MAIN SUBJECTS---HAUPTTHEMEN

back HOME---zurück zu START

logo_Copyright  2001 [Jochen A. Hübener world].
Copyright 2001 [Jochen A. Hübener]. Alle Rechte vorbehalten.
                                        Website-Erstellung und -Pflege: Jochen A. Hübener